JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.A villamosenergia-hálózat és az elektronikai eszközökkel elérhető energiakonverzió közös vonása a szinuszhullám által okozott áramváltozás jelensége, valamint a gyakori, néha akár impulzusos áramkör-összeköttetés.


Ezek a tulajdonságok számos érdekes tulajdonságot vonnak maguk után, melyek következők:

- Kommutációs túlfeszültségek az együttműködő transzformátor induktivitásain

- Elektromágneses interferencia generálása

- Az áramlási sebesség korlátozásának szükségessége a félvezető szerkezetek védelme érdekében (a rövidzárlati teljesítmény korlátozásának szükséges annak elkerülése érdekében, hogy a konverterek névleges áramát túllépjék motor indításakor)


A hálózati fojtó transzformátorok specifikációját a következő mutatók határozzák meg:

1. dU [%]: Százalékos feszültségcsökkenés (általában 2 vagy 4 vagy 7%) – A paraméter segítségével megadható, hogy a termék névlegese teljesítménye mellett mekkora feszültség csökkenés következik be.

2. [A]: Névleges fojtóáram értéke.

3. Un [V]: Annak az áramkörnek a névleges értéke, amelyben a fojtó működik.


A nagy teljesítményű elektronikai eszköz gyártói termékeik katalógusban megadják a fojtótekercs induktivitásának értékét, amelyet egy adott készülékkel való együttműködéshez kell használni. Ezért a fojtók katalógusában ezeken információkat a következő képlettel kiszámított paraméterként kalkuláljuk:


Az induktivitási paraméter helyettesítője lehet eltérően meghatározott fojtó, azaz a kVAr-egységben kifejezett teljesítménnyel. Ez azonban a képletek és az alapvető paraméterek alapján kiszámított paraméter is:

A hálózati fojtó transzformátorok működési alapelve

A hálózati fojtók olyan tekercsek, amelyek egy ferromágneses magra vannak feltekerve, amelyek az indukciós reaktancia (a váltakozó áramok ellenállása) frekvencia függvényében növekvő alapvető tulajdonsága miatt különféle feladatokat látnak el az elektromos rendszerekben. A tekercs impedancia alapvető képlete:


Mivel a gyártók különösen a hőmérsékletet próbálják minimalizálni, a lehető legkevesebb kevesebb réz felhasználásával, nagy tekercsek keresztmetszetét használják. Ez azt jelenti, hogy az R tekercs ellenállása kicsi, és a fojtótekercs működési elvének megértése érdekében ezzel az ellenállással nem szükséges számolni. Így az előbbi képletünk jelentősen egyszerűsödik az alábbira:


Az L induktivitás értéke egy adott fojtószelep számára gyakorlatilag állandó érték, tehát impedanciája (teljes ellenállása) csak a frekvenciától függ. Ha ezt összekapcsoljuk azzal a ténnyel, hogy bármely szinuszhullámtól eltérő jelenlegi hullámforma helyettesíthető a szinuszhullámok összegével, az úgynevezett frekvenciákkal harmonikusok (Fourier-sorozat), azaz az 50 Hz-es alapfrekvencia többszöröse.

Első harmonikus - alapvető 50 Hz

Második harmonikus - 2x50Hz = 100Hz

Harmadik harmonikus - 3x50Hz = 150Hz és így tovább

Előbbiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fojtótekercs magasabb harmonikusok gátló tulajdonsággal rendelkezik, mivel teljes ellenállása kétszer olyan magas lesz a második 100 Hz harmonikushoz, háromszor nagyobb a harmadik 150 Hz harmonikushoz képest. Magától értetődik, hogy minél meredekebb a jelenlegi emelkedés vagy esés (impulzusok, ugrások stb.), annál magasabb harmonikusok vannak benne, és így annál hatékonyabban tudnak működni a fojtók.


A K.K.T.L Hungary Kft. által forgalmazott BREVE fojtói:

D1N egyfázisú túláramkapcsolók -> Tovább a termékekhezD3N három fázisú túláramkapcsolók -> Tovább a termékekhez